Disclaimer

Aansprakelijkheid

De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. IFAA B.V., IFAA Belastingadviseurs B.V. en IFAC Accountants en Adviseurs B.V. trachten naar beste vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

IFAA B.V., IFAA Belastingadviseurs B.V. en IFAC Accountants en Adviseurs B.V. zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou zijn genomen op grond van de weergegeven informatie.

Juistheid van informatie en correct gebruik

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Links

Het is mogelijk dat IFAA B.V., IFAA Belastingadviseurs B.V. en IFAC Accountants en Adviseurs B.V. op deze website een links plaatsen naar andere websites waarvan IFAA B.V., IFAA Belastingadviseurs B.V. en IFAC Accountants en Adviseurs B.V. menen dat deze interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. IFAA B.V., IFAA Belastingadviseurs B.V. en IFAC Accountants en Adviseurs B.V. zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Algemeen

IFAA B.V., IFAA Belastingadviseurs B.V. en IFAC Accountants en Adviseurs B.V. behouden zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden de gebruiker van deze website binden, raden IFAA B.V., IFAA Belastingadviseurs B.V. en IFAC Accountants en Adviseurs B.V. je aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Neem gerust eens contact op met onze belastingadviseurs, accountants voor een vrijblijvende offerte.