Belastingadvies

Wij adviseren bedrijven en particulieren

Onze belastingadviseurs (fiscalisten) zijn vanzelfsprekend deskundig op het gebied van nationale en internationale belastingen, zoals die gelden voor particulieren en bedrijven. Denk hierbij aan inkomstenbelasting, vennootschaps-belasting, omzetbelasting, loonbelasting, dividendbelasting en successierecht.

Indien gewenst kunnen wij u adviseren en terzijde staan bij procedures voor de belastingkamer van de rechtbank, het Gerechtshof, de Hoge Raad der Nederlanden of het Hof van Justitie van de Europese Unie. Onze meest ervaren belastingadviseurs werken daarbij nauw samen met u en met onze accountants.

Belastingadvies:

Aangiften inkomstenbelasting

Wij verzorgen voor de meeste van onze zakelijke opdrachtgevers ook het particuliere deel, te weten de aangifte inkomstenbelasting. Of het nu om (vermogende) particulieren gaat, om ib-ondernemers…

Aangiften vennootschapsbelasting

De jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting is een belangrijke wettelijke verplichting richting de belastingdienst. Hierbij worden de financiële stukken van een onderneming…

Bezwaar & beroepsprocedures

Er kan een situatie ontstaan waarin de fiscus correcties oplegt, waar u het niet mee eens bent. In dat geval staan wij aan uw zijde om dit aan te vechten.

Begeleiding estate planning

Estate planning is een ruim begrip. Kort gezegd is het de juridische en fiscale planning voor instandhouding van uw vermogen, plus de overdracht daarvan vóór en/of na uw overlijden.

Begeleiding bij emigratie

Gaat u emigreren om persoonlijke of (bedrijfs)economische redenen? Om fiscale redenen wellicht? Hoe dan ook, dan zijn er belangrijke zaken die u met de binnen- en buitenlandse overheid moet regelen.

Begeleiding bij herstructurering

Er kunnen verschillende redenen zijn die om een herstructurering van uw organisatie vragen. Bij herstructureren staan wij direct naast u om u te adviseren op (fiscaal) juridisch gebied.

Begeleiding intellectueel eigendom

Mogelijk bezit uw organisatie potentieel intellectueel eigendom met een zekere waarde. Een beeldmerk, merknaam, product, ontwerp of uitvinding.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.