Contactgegevens IFAA

 

Bezoekadres Amsterdam:

Singel 148

1015 AG Amsterdam (kaart)

 

Telefoon: 020 - 7719909
Fax: 020 - 6655797
Mail: info@ifaa.nl

 

Bezoekadres Almere:

Rentmeesterstraat 54

1315 JS Almere (kaart)

 

Telefoon: 036 - 5300220
Fax: 020 - 6655797
Mail: almere@ifaa.nl

 

Logo_noab       Logo_ri       Logo_nba
 

Verzorgen aangiften vennootschapsbelasting

Op basis van de Wet op de vennootschapsbelasting zijn de volgende in Nederland gevestigde lichamen in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en dienen als zodanig aangifte vennootschapsbelasting te doen:

 

1. Naamloze vennootschappen (N.V.’s);

2. Besloten vennootschappen (B.V.’s);

3. Open commanditaire vennootschappen (open C.V.’s);

4. Andere vennootschappen met een met een in aandelen verdeeld kapitaal; hieronder vallen onder andere buitenlandse vennootschappen

   (zoals de Engelse limited -Ltd.-) welke in Nederland zijn gevestigd;

5. Verenigingen en stichtingen voorzover zij een onderneming drijven. Hiervan is mogelijk sprake als:

1. er een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal is;

2. de vereniging of stichting deelneemt aan het economische verkeer;

3. de vereniging of stichting naar winst streeft of in concurrentie treedt met andere belastingplichtigen.

 

Wij verzorgen voor onze cliënten de aangiften vennootschapsbelasting. De aangifte vennootschapsbelasting is een belangrijke verplichting naar de belastingdienst waarbij de financiële stukken van de onderneming van het betreffende jaar op een fiscaal juiste wijze aan de fiscus moeten worden gepresenteerd.  

Bij het opstellen van de aangifte beoordelen wij alle relevante stukken en stellen wij de aangifte op een fiscaal zo gunstig mogelijke wijze op. Wij kijken bij het opstellen van de aangifte tevens naar mogelijkheden om in de toekomst belasting te besparen.

Nadat de aangifte door de fiscus is verwerkt controleren wij of de fiscus de gegevens juist heeft verwerkt en een correcte aanslag heeft opgelegd.

 

Wij hebben veel ervaring in het opstellen van aangiften of het adviseren van ondernemingen die tevens internationale activiteiten en structuur hebben.

 

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Dit kunt u doen via het contact formulier of door een mail te sturen naar info@ifaa.nl.